Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Köszönet az 1%-ért

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Köszönet az 1%-ért

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ból  befolyt összegért ezúton fejezi ki köszönetét az adományozóknak, és bízik jövőbeni hozzájárulásukban.Az összeg az Alapítvány céljainak megfelelően kerül felhasználásra.

Megtekintve: 7 alkalommal

Jeremiás a fazekas házában

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

 
Megtekintve: 40 alkalommal

Prédikációk - 2014. október 19. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának. És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség. És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki? "

Lukács evangéliuma 8. fejezet 22-25. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. október 19. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 36 alkalommal

Prédikációk - 2014. október 12. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból nagy sokaság volt ő vele. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj. És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl! És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt anyjának. És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét. És kiméne ő felőle e hír az egész Júdeába, és a körül való minden tartományba. "

Lukács evangéliuma 7. fejezet 11-17. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. október 12. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 72 alkalommal

Prédikációk - 2014. október 5. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
...mindazonáltal a te parancsolatodra kivetem a hálót

Lukács evangéliuma 5. fejezet 5. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. október 5. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt, a hirdetéseket és az énekes szolgálatokat tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 47 alkalommal

Prédikációk - 2014. szeptember 28. - Mezei-Ablonczy Péter

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg.

János evangéliuma 11. fejezet 3. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. szeptember 28. - 10.00
 
A mai napon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezetünk be honlapunkon! Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 63 alkalommal

Prédikációk - 2014. szeptember 21. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Valami van, régen ráadatott nevezete, és bizonyos dolog, hogy mi lesz az ember, és nem perlekedhetik azzal, a ki hatalmasb nálánál.

Prédikátor könyve 6. fejezet 10. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. szeptember 21. - 10.00
 
A mai napon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezetünk be honlapunkon! Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 87 alkalommal

Prédikációk - 2014. szeptember 14. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság! Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt? Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mint fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek."

Prédikátor könyve 1. fejezet 1-11. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. szeptember 14. - 10.00
 
A mai napon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezetünk be honlapunkon! Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 101 alkalommal

Prédikációk - 2014. szeptember 7. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat: Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, ... Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, a kik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletes igazak lelkeihez, És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól; mert ha azok meg nem menekültek, a kik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbbé mi, ha elfordulunk attól, a ki a mennyekből vagyon,

Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 12-18. és 22-25. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. szeptember 7. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 180 alkalommal

Prédikációk - 2014. augusztus 31. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét. ... Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk. Nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint a hogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel; Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta; így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.

Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 15. és 24-28. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. augusztus 31. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 152 alkalommal

Prédikációk - 2014. augusztus 24. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!

Zsoltárok könyve 90. fejezet 1. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. augusztus 24. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 158 alkalommal

1. oldal / 2

Első
Előző
1

Sárospataki Református Egyházközség honlapja 2007-2013

Honlapszerkesztő: Éger Gábor
Kapcsolat: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.