Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Prédikációk - 2014. augusztus 17. - Mezei-Ablonczy Blanka

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: "Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged." És ismét: "Én őbenne reménykedem",majd újra: "Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem." Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.

Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10-18. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. augusztus 17. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 45 alkalommal

Prédikációk - 2014. augusztus 10. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és összetöri Sethnek minden fiait.

Mózes negyedik könyve 24. fejezet 17. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. augusztus 10. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 69 alkalommal

Prédikációk - 2014. augusztus 3. - Mezei-Ablonczy Péter

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
...mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad"

Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 6. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. augusztus 3. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 73 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 27. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
 De az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.

Mózes negyedik könyve 14. fejezet 24. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 27. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 101 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 20. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 12. fejezet 7-9. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 20. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 120 alkalommal

Gyülekezeti kirándulás

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

 

Gyülekezeti kirándulás

Gyülekezetünk gazdag programmal kirándulást szervez a Felvidékre augusztus 14-17. között. Jelentkezést előleg befizetése mellett fogadunk el. A részletekről érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet.

a Presbitérium

Megtekintve: 78 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 13. - Mezei-Ablonczy Blanka

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését!

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 7. fejezet 8-11. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 13. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 142 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 6. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban; Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 5. fejezet 1-10. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 6. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 179 alkalommal

Prédikációk - 2014. június 29. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk, Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

Zsoltárok könyve 78. fejezet 1-7. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. június 29. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 178 alkalommal

Hiba a hangrögzítés során - frissítve!!!

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Sajnálattal közöljük,hogy - a múlt heti után - a mai délelőtti Istentisztelet hanganyagának rögzítése során is hiba történt, így a prédikáció és a hirdetések hangfelvétele nem sikerült. A hibáért ismételten elnézést kérünk, a hétfői napon véglegesen megpróbálunk a hiba okának utánajárni.

Megtekintve: 125 alkalommal

Nyitott templom

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


NYITOTT TEMPLOM

A nyári időszakban keddtől szombatig 11-17 óra között megnyitjuk templomunkat az érdeklődők előtt. Látogatóinknak ezzel lehetőség nyílik:

• a világ zajától néhány percre félrevonulni, elcsöndesedni Isten előtt;

• a hőségtől felüdülni, megtapasztalni, hogy „az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől”

• templomunkat megtekinteni.

Kérjük a kedves érdeklődőket, templomunkat hiányos öltözetben, fedetlen testtel ne látogassák, tiszteljék felfogásunkat, hogy számunkra városunkban templomunk a legszentebb hely, ahol Isten elé járulásunkat illő külső megjelenésünkkel is kifejezzük.


a Presbitérium

 

Megtekintve: 85 alkalommal

1. oldal / 2

Első
Előző
1