Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Prédikációk - 2014. december 14. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ő velök. És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala! Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt! És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok! És úgy egy óra mulva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele vala: mert Galileából való is. Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, a mint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra. És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt. És szemeit betakarván, arczul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván: Prófétáld meg ki az, a ki téged vere? "

Lukács evangéliuma 22. fejezet 54 - 64. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 14. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 26 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 7. - Molnár Zsolt

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem."

János evangéliuma 11. fejezet 20-21. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 7. - 10.00 - Advent második vasárnapja
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 79 alkalommal

Kárpát-medencei imanap

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


A Sárospataki Református Egyházközség csatlakozik a Kárpát-medence szerte december 7-én, advent második vasárnapján immár kilencedik alkalommal szervezendő Kárpát-medencei imanaphoz. A vasárnap délelőtti istentiszteleten Molnár Zsolt verbőci (Kárpátalja) lelkipásztor hirdeti az igét. Délután 3 órakor pedig a Lorántffy-teremben imaközösség, majd szeretetvendégség lesz. A háttéranyagot az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete készítette elő. Éppen tíz éve annak, hogy a 2004. december 5-i népszavazáson a magyarországiak nemmel válaszoltak a határon túli magyarok kettős állampolgárságának lehetőségére. Ez a döntés cselekvésre késztette a Kárpát-medencei református nőszövetségeket, akik egyébként már 2003-tól rendszeresen találkoztak, hogy ismerkedjenek egymással, közös feladatokat tűzzenek ki és valósítsanak meg. A Kárpát-medencei gyülekezetek asszonyai kezdeményezték az imanapot, de természetesen férfiak és nők egyaránt hivatalosak az imanap rendezvényeire. Amit a politika szétszakít, azt az imádság összekapcsolhatja.

 

a dokumentum ide kattintva letölthető!


Megtekintve: 30 alkalommal

Prédikációk - 2014. november 30. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, a mi elveszett.

Lukács evangéliuma 19. fejezet 10. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. november 30. - 10.00 - Advent első vasárnapja
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 88 alkalommal

Prédikációk - 2014. november 23. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"én is szóltam néktek; szóltam pedig jó reggel, de nem engedtetek nékem."

Jeremiás próféta könyve 35. fejezet 14. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. november 23. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 113 alkalommal

Prédikációk - 2014. november 16. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

Jeremiás próféta könyve 31. fejezet 31-34. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. november 16. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 72 alkalommal

Prédikációk - 2014. november 9. - Fejér Zoltán

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Amikor meghallották ezeket Júda vezetői, felmentek a királyi palotából az Úr házába, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek: Halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta az összes vezetőnek és az egész népnek: Az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára! Akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett titeket. Ami pedig engem illet: a kezetekben vagyok. Bánjatok velem úgy, ahogyan jónak és helyesnek látjátok! De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött engem hozzátok, hogy elmondjam nektek mindezeket az igéket.

Jeremiás próféta könyve 26. fejezet 10-15. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. november 9. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt, a Református Gimnázium diákjainak bizonyságtételeit és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 103 alkalommal

Prédikációk - 2014. november 2. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Te pedig menj el a vég felé; és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén.

Dániel próféta könyve 12. fejezet 13. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. november 2. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 162 alkalommal

Prédikációk - 2014. október 31. - Dr. Fodor Ferenc - Reformáció emléknapja

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba; egy Mártha nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: De egy a szükséges dolog: és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle.

Lukács evangéliuma 10. fejezet 38-42. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. október 31. - 10.00

 

A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 102 alkalommal

Prédikációk - 2014. október 26. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
A míg pedig az odaméne, azon közben az ördög földhöz üté azt, és megrángatá. De Jézus megdorgálá a tisztátalan lelket, és meggyógyítá a gyermeket, és adá azt az ő atyjának.

Lukács evangéliuma 9. fejezet 42. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. október 26. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 132 alkalommal

Köszönet az 1%-ért

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Köszönet az 1%-ért

A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ból  befolyt összegért ezúton fejezi ki köszönetét az adományozóknak, és bízik jövőbeni hozzájárulásukban.Az összeg az Alapítvány céljainak megfelelően kerül felhasználásra.

Megtekintve: 73 alkalommal

További cikkeink...

  1. Jeremiás a fazekas házában

1. oldal / 2

Első
Előző
1

Sárospataki Református Egyházközség honlapja 2007-2013

Honlapszerkesztő: Éger Gábor
Kapcsolat: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.