Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Prédikációk - 2014. április 18. - Dr. Fodor Ferenc - Nagypéntek

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada. És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala. Látván pedig a százados, a mi történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala. És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, a mik történtek, mellét verve megtére. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, a kik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket.

Lukács evangéliuma 23. fejezet 44-49. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. április 18. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 55 alkalommal

Nagyheti bűnbánati alkalmak

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Nagyheti portrék

Bűnbánati húsvéti előkészítő Istentiszteletek rendje Sárospatakon
2014. április 14-19.

Az Istentiszteletek 17 órakor kezdődnek a Lorántffy-teremben, Nagypénteken 10 órakor a templomban is lesz Istentisztelet.

Április 14.
Kajafás
igeszakasz: Máté evangéliuma 26. fejezet 57-68. versek

Április 15.
Péter
igeszakasz: Lukács evangéliuma 22. fejezet 54-62. versek

Április 16.
Barabbás
igeszakasz: Lukács evangéliuma 23. fejezet 13-25. versek

Április 17. (úrvacsorás Istentisztelet)
Júdás
igeszakasz: Máté evangéliuma 26. fejezet 47-56. versek

Április 18.
Cirénei Simon
igeszakasz: Márk evangéliuma 15. fejezet 20-22. versek

Április 19.
Arimátiai József
igeszakasz: Máté evangéliuma 27. fejezet 57-66. versek

Megtekintve: 33 alkalommal

Prédikációk - 2014. április 13. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel? a melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, a kik hallották, biztosítottak számunkra, Velök együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szent Léleknek közléseivel az ő akarata szerint.

Zsidókhoz írt levél 2. fejezet 1-4. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. április 13. - 10.00
 
A mai Istentiszteleten került sor a szombaton sikeres vizsgát tett konfirmandusok ünnepélyes fogadalomtételére. Az ünnepi alkalom után a Darányi-ház Kossuth utcai homlokzatánál emléktábla avató megemlékezésre is sor került Darányi Lajos volt sárospataki lelkipásztor, püspök emlékére, annak alkalmából, hogy 2013-ban volt sárospataki lelkipásztorrá választásának nyolcvanadik évfordulója.

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 77 alkalommal

Húsvéti ünnepi előkészületek

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

Megtekintve: 33 alkalommal

"Erőtlenül is erős..." - Dr. Csókay András előadása

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

Megtekintve: 55 alkalommal

Prédikációk - 2014. április 6. - Anda Tibor

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa.Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégíttettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.

Lukács evangéliuma 6. fejezet 20-21. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. április 6. - 10.00
 
A mai Istentiszteleten Anda Tibor noszvaji lelkipásztor hirdette Isten igéjét templomunkban. A Református Fiatalok Szövetsége, a REFISZ idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját és a hétvégén Sárospatakon tartottak konferenciát e jeles alkalomból. A konferencia záróistentisztelete volt a mai, Anda Tibor a REFISZ elnökségét is képviselte szolgálatával. A fiatalok is bizonyságot tettek hitükről a gyülekezet előtt, két énekes szolgálatot is hallhattunk tőlük:

Szívből köszönöm Uram

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


 
Csak benned, csak benned nyugszik meg szívem

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.




Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és a hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 56 alkalommal

Prédikációk - 2014. március 30. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szivűeknek?

Jób könyve 3. fejezet 20. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. március 30. - 10.00
 
Április 2-án szerdán 10 órától kerül sor a megújult Sárospataki Református Nagykönyvtár ünnepélyes átadására. Az ünnepségen a Tiszáninneni Református Egyházkerület kiemelt vendégeiként részt vesznek: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere, Dr. Naszvady György államtitkár, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.
Szintén április 2-án 17 órától az egyházlátogatás alkalma lesz gyülekezetünkben, az esti bibliaórán az egyházlátogató lelkipásztorok fognak szolgálatot végezni, majd ezután találkoznak Egyházközségünk presbitereivel.
Ugyancsak április 2-án 18:30 órától a Teológia Imatermében dr. Keszi Krisztina előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és a hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 93 alkalommal

Prédikációk - 2014. március 23. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettő közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. A ki pedig őt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá őt. Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra veték és megfogák őt. És ímé egyik azok közül, a kik a Jézussal valának, kinyújtván kezét, szablyáját kirántá, és a főpap szolgáját megcsapván, levágá annak egyik fülét. Akkor monda néki Jézus: Tedd helyére szablyádat; mert a kik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniök. Avagy azt gondolod-é, hogy nem kérhetném most az én Atyámat, hogy adjon ide mellém többet tizenkét sereg angyalnál? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Ugyanekkor monda Jézus a sokaságnak: Mint valami latorra, úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, hogy megfogjatok engem? Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor elhagyák őt a tanítványok mind, és elfutának.

Máté evangéliuma 26. fejezet 47 - 56. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. március 23. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és a hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 83 alkalommal

Családtörténetek

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

 

Családtörténetek címmel 17 órai kezdettel esteket szervezünk a Lorántffy-teremben. Az estek „A család a mi várunk” Támop-5.5.1.B-11/2 -2011-0318 pályázat keretei között kerül megrendezésre az alábbi rend szerint:

Március 20. csütörtök

Családtörténetek – Ábrahám

Nagy Károly (Prügy)

Március 21. péntek

Családtörténetek – Izsák

Fülöpné Vadon Erzsébet (Semjén)

Március 22. szombat

Családtörténetek – Jákób

Dezső Attila (Ricse)

 

Kérjük, hozzon magával a környezetéből valakit.

 

Tisztelettel: a Presbitérium

 

Megtekintve: 55 alkalommal

Prédikációk - 2014. március 16. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
És kipótolom néktek az esztendőket, a melyeket tönkre tett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska; az én nagy seregem, a melyet reátok küldöttem.

Jóel próféta könyve 2. fejezet 25. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. március 16. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és a hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 93 alkalommal

Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

Kedves Testvéreink!

Ismét eljött az adóbevallások ideje - amely egy kis odafigyeléssel a közösség iránti felelősségvállalás és a jótékonykodás lehetőségét is magában hordozza. Ebben az évben is lehetőség van ugyanis arra, hogy Ön a befizetett adója 1+1 %-áról rendelkezzen a személyi jövedelemadó bevallásakor. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy kitölti a 13EGYSZA jelű rendelkező nyilatkozatot az NAV által kiadott Útmutatóban leírtak szerint és azt eljuttatja az adóhatósághoz.

Kérjük Kedves Testvéreinket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen egyházunknak, egyházközségünknek minden támogatás - legyen az a legkisebb összeg - óriási segítséget jelent.

A Magyarországi Református Egyház technikai száma:

0066

Többek között ezekből az adóforintokból tartja fenn egyházunk számos kórházát, szociális intézményét, iskoláját és finanszírozza a karitatív tevékenységet.

A Sárospataki Református Egyházközségért Alapítvány adószáma:

18421064-1-05

Mindenkit arra biztatunk, hogy töltse ki a rendelkező nyilatkozatot! Kérjük, tegye meg Ön is! Kérje meg családtagjait, barátait, hogy ők se maradjanak közömbösek! Ezzel a néhány perces időráfordítással lehet, hogy egy embertársunk életének megmentéséhez járulunk hozzá, vagy könnyíthetünk valakinek a terhein.

Egyúttal Alapítványunk Kuratóriuma szeretné megköszönni a 2013-ik évi SZJA felajánlásokat, amelyeket a kitűzött célok, feladatok megvalósítására használtunk fel!



Megtekintve: 52 alkalommal

1. oldal / 2

Első
Előző
1