Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Változás honlapunk életében

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Honlapunk rendszergazdája, kedves gyülekezeti tagunk - Éger Gábor - más vállalásai miatt nem tudja kezelni internetes felületünket. Ezúton köszönjük sok éves áldozatos munkáját minden honlaplátogató nevében. Sokaknak jelentett kapcsolatot a gyülekezettel csöndes, önzetlen jelenléte a honlap szerkesztésével. A megoldást keresve, amíg ezt a szolgálatot más valaki átvállalja, az igehirdetések közzététele átmenetileg szünetel. Látogatóink megértését kérjük.


                                                                                                  a Presbitérium

 

Megtekintve: 215 alkalommal

Prédikációk - 2015. január 11. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala."

János evangéliuma 5. fejezet 8-9. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2015. január 11. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 268 alkalommal

Prédikációk - 2015. január 4. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Felele Jézus és monda néki: Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne."

János evangéliuma 4. fejezet 13-14. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2015. január 4. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 279 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 31., 2015. január 1. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Elközelítének pedig a faluhoz, a melybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon.

Lukács evangéliuma 24. fejezet 28-29. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 31. - 17.00
 
 
 
 És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.

Mózes első könyve 32. fejezet 26. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2015. január 1. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációkat és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videók megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 254 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 28. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.

János evangéliuma 2. fejezet 11. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 28. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 268 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 26. - Papp Imre - Karácsony második napja

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd" - ami azt jelenti: Velünk az Isten."

Máté evangéliuma 1. fejezet 20-23. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 26. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 268 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 25. - Dr. Fodor Ferenc - Karácsony első napja

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. Ez kezdetben az Istennél vala.

János evangéliuma 1. fejezet 1-2. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 25. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 291 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 24. - Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta - Szenteste

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában."

Lukács evangéliuma 2. fejezet 10-11. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 24. - 16.00 - Szenteste ünnepély
 
A Youtube videó tartalmazza a Szenteste ünnepélyen elhangzott műsor hanganyagát is!

A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 370 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 21. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az ő Istenöknek házában."

Aggeus próféta könyve 1. fejezet 14. vers
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 21. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 327 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 14. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ő velök. És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala! Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt! És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok! És úgy egy óra mulva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele vala: mert Galileából való is. Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas. És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, a mint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra. És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt. És szemeit betakarván, arczul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván: Prófétáld meg ki az, a ki téged vere? "

Lukács evangéliuma 22. fejezet 54 - 64. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 14. - 10.00
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 263 alkalommal

Prédikációk - 2014. december 7. - Molnár Zsolt

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
"Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem."

János evangéliuma 11. fejezet 20-21. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. december 7. - 10.00 - Advent második vasárnapja
 
 
A honlapunkon új hanganyag meghallgatási lehetőséget vezettünk be. Ezentúl a prédikációk és a különböző templomi szolgálatok a honlapunk Youtube csatornáján keresztül lesznek elérhetőek. A mai Istentisztelet hanganyagát (az elhangzott hirdetésekkel és szolgálatokkal együtt) immáron Youtube-on keresztül hallgathatják meg!

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikációt és a hirdetéseket tartalmazó Youtube videó megtekintéséhez!

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 333 alkalommal

Sárospataki Református Egyházközség honlapja 2007-2013

Honlapszerkesztő: Éger Gábor
Kapcsolat: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.