Egyházközségünk számítógépes adatnyilvántartásának kiegészítését és pontosítását kezdtük el az év elején. Az itt letölthető adatlapot kitöltve kérjük visszaküldeni e-mail címünkre: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük kedves híveinket, küldjék tovább elektronikus levélcímmel rendelkező rokonaiknak, ismerőseiknek, akikről tudják, hogy gyülekezetünk tagjai. Sokat segítenek, ha azoknak, akik nem rendelkeznek környezetükben e-mail címmel, kinyomtatva adják oda azzal a kéréssel, hogy kitöltve juttassák el hivatalunkba.

Köszönettel: a Presbitérium

Prédikációk - 2014. július 20. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatott nékem a testembe, a Sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem; És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 12. fejezet 7-9. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 20. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 61 alkalommal

Gyülekezeti kirándulás

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás

 

Gyülekezeti kirándulás

Gyülekezetünk gazdag programmal kirándulást szervez a Felvidékre augusztus 14-17. között. Jelentkezést előleg befizetése mellett fogadunk el. A részletekről érdeklődni a Lelkészi Hivatalban lehet.

a Presbitérium

Megtekintve: 38 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 13. - Mezei-Ablonczy Blanka

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését!

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 7. fejezet 8-11. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 13. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 48 alkalommal

Prédikációk - 2014. július 6. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben, óhajtván felöltözni erre a mi mennyei hajlékunkat; Ha ugyan felöltözötten is mezíteleneknek nem találtatunk! Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet. A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban; Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.

Pál apostol Korinthusiakhoz írt második levele 5. fejezet 1-10. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. július 6. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 99 alkalommal

Prédikációk - 2014. június 29. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Figyelj én népem az én tanításomra; hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. A miket hallottunk és tudunk; és a miket atyáink beszéltek nékünk, Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, a melyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákóbban, és törvényt rendelt Izráelben; a melyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak; Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.

Zsoltárok könyve 78. fejezet 1-7. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. június 29. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 104 alkalommal

Hiba a hangrögzítés során - frissítve!!!

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


Sajnálattal közöljük,hogy - a múlt heti után - a mai délelőtti Istentisztelet hanganyagának rögzítése során is hiba történt, így a prédikáció és a hirdetések hangfelvétele nem sikerült. A hibáért ismételten elnézést kérünk, a hétfői napon véglegesen megpróbálunk a hiba okának utánajárni.

Megtekintve: 94 alkalommal

Nyitott templom

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás


NYITOTT TEMPLOM

A nyári időszakban keddtől szombatig 11-17 óra között megnyitjuk templomunkat az érdeklődők előtt. Látogatóinknak ezzel lehetőség nyílik:

• a világ zajától néhány percre félrevonulni, elcsöndesedni Isten előtt;

• a hőségtől felüdülni, megtapasztalni, hogy „az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől”

• templomunkat megtekinteni.

Kérjük a kedves érdeklődőket, templomunkat hiányos öltözetben, fedetlen testtel ne látogassák, tiszteljék felfogásunkat, hogy számunkra városunkban templomunk a legszentebb hely, ahol Isten elé járulásunkat illő külső megjelenésünkkel is kifejezzük.


a Presbitérium

 

Megtekintve: 59 alkalommal

Prédikációk - 2014. június 9. - Kertész Adrienn - Pünkösd második napja

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

Pál apostol Galatákhoz írt levele 5. fejezet 22-25. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. június 9. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 99 alkalommal

Prédikációk - 2014. június 8. - Dr. Fodor Ferenc - Pünkösd első napja

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam', és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem'! Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz. Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával. Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket. Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek. Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik;

Ézsaiás könyve 32. fejezet 9-15. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. június 8. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 124 alkalommal

Prédikációk - 2014. június 1. - Dr. Fodor Ferenc

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az ő temjénezőjöket, és tőnek azokba szenet és rakának arra füstölő szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik. Tűz jöve azért ki az Úr elől, és megemészté őket, és meghalának az Úr előtt. És monda Mózes Áronnak: Ez az, a mit szólt vala az Úr, mondván: A kik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem. Áron pedig mélyen hallgata. Szólítá azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: Jertek ide, vigyétek ki atyátokfiait a szenthely elől, a táboron kivül. És odamenének, és kivivék őket az ő köntöseikben a táboron kivül, a mint szólott vala Mózes. Azután monda Mózes Áronnak és az ő fiainak, Eleázárnak és Ithamárnak: Fejeteket meg ne meztelenítsétek, ruháitokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne haljatok és haragra ne gerjedjen az Úr az egész gyülekezet ellen; a ti atyátokfiai pedig, Izráelnek egész háza sirassák az égést, a melyet égetett az Úr. A gyülekezet sátorának nyílásán se menjetek ki, hogy meg ne haljatok; mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És cselekvének a Mózes beszéde szerint.

Mózes harmadik könyve 10. fejezet 1-7. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. június 1. - 10.00
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció és hirdetések meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 131 alkalommal

Prédikációk - 2014. május 29. - Nádasi Erika - Áldozócsütörtök

A cikk megosztása a népszerűbb közösségi oldalakon: IWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebookMyspace bookmark
Megosztás
 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.

Lukács evangéliuma 14. fejezet 1 - 4. versek
-

A Sárospataki Református Templomban elhangzott prédikáció hangfelvétele
 2014. május 29. - 10.00 - Áldozócsütörtök
 

Kattintson a Bővebben... gombra a prédikáció meghallgatásához !

Az eddig a honlapra felkerült prédikációkat a Prédikációk, versek menüpontban összegyűjtve is megtalálhatja!


Megtekintve: 142 alkalommal

1. oldal / 2

Első
Előző
1